عطرهای خوب،شیشه خالیشان هم بوی خوب می دهد،درست مثل جای خالی تو...

<-PostContent->
برچسب‌ها:
<-TagName->
ادامه مطلب
+ تاریخ | <-PostDate->ساعت | <-PostTime-> نویسنده | <-PostAuthor-> | </